Polítiques editorials

Focus i abast

Estudis Escènics (ISSN: 0212-3819) és la revista acadèmica de l'Institut del Teatre i de les seves escoles superiors de teatre i dansa. Fundada el 1957, la revista acull treballs de recerca, reflexió i debat sobre les arts escèniques a Catalunya i el món. Té els seus articles sotmesos a doble revisió, té una periodicitat anual i s’edita en format digital en accés obert sense carència.

Des del número 32 tots els articles són en català i castellà i disponibles en format digital a www.racó.cat. Del número 32 al 41 la revista conté els següents apartats: articles científics, dossiers monogràfics, quadern dansa, obra teatral inèdita, documentació sobre la temporada de les arts escèniques a Catalunya, ressenyes bibliogràfiques de les novetats editorials sobre l’àmbit de la revista i crítica de la temporada teatral catalana.

 

Política de seccions

Editorial

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Dossier

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Anàlisi

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Pedagogia

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Teoria

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Documents dossier

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Altres documents

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

L’avaluació és efectuada per experts externs i pel mètode de cegament doble. Tots els treballs enviats a Estudis Escènics s’avaluen d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica. En una primera fase, l’Equip de Redacció efectua una revisió general de la qualitat i adequació temàtica del treball, i pot rebutjar directament sense passar a avaluació externa aquells treballs amb una qualitat ostensiblement baixa o que no efectuïn cap contribució als àmbits temàtics de la revista. Per a aquesta primera revisió, l’Equip de Redacció pot requerir l’assistència, en cas que ho consideri necessari, dels membres del Consell de Redacció o del Consell Assessor. Les propostes de debats poden ser acceptades després de superar aquesta fase de filtre previ sense necessitat d’avaluació externa. Els articles que superin aquest primer filtre s’envien a dos avaluadors externs, especialistes en la matèria o en la línia de recerca de què es tracti. En cas que les avaluacions siguin discrepants, o que per qualsevol altre motiu ho consideri necessari, l’Equip de Redacció pot enviar el text a un tercer avaluador. Segons els informes dels avaluadors, l’Equip de Redacció pot prendre una de les decisions següents, que serà comunicada a l’autor:

• Publicable tal com està (o amb lleugeres modificacions).

• Publicable amb modificacions requerides i revisades per l’editor.

• Reavaluable: no publicable, però amb la possibilitat de reescriure i reenviar el treball al mateix avaluador en un termini determinat.

• No publicable.

 -----------------

Els avaluadors valoren en un qüestionari els punts següents, amb una valoració numèrica de l'1 al 5 i amb comentaris oberts en tots els punts. Els que tenen asterisc són obligatoris.

1) REDACCIÓ I LLENGUATGE. Estructura, claredat, sintaxi i ortografia. Terminologia i llenguatge adequats.*

2) TÍTOL. Adequació al contingut de l'article*

3) RESUM. Continguts i extensió adequats*

4) PARAULES CLAU. Idoneïtat i quantitat*

5) INTRODUCCIÓ. Extensió i continguts adequats

6) CONCLUSIONS. Extensió i continguts adequats 

7) ARXIUS COMPLEMENTARIS (imatges, taules, gràfics, etc.). Qualitat i adequació 

8) CITES, REFERÈNCIES I ENLLAÇOS. Menció completa de la font*

9) COMENTARIS GENERALS

 

 

 

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.