Caminar de nou pel passat: reconstrucció històrica i innovació escènica

Toni Gómez Pérez

Resum

El títol d’aquest treball ens vol projectar cap al fet d’observar el passat amb uns altres ulls: el passat com a font per generar una nova creació escènica. És a dir, l’antiguitat com a contingut, com a quotidianitat del passat. Aquesta comunicació té com a objectiu presentar als investigadors i creadors de l’art dramàtic una nova línia d’investigació interdisciplinària i transversal anomenada arqueoescena. La seva missió és recercar, recrear i difondre les pràctiques teatrals i musicals de les grans civilitzacions del passat amb un criteri contemporani i alhora històric. En aquesta iniciativa, treballen conjuntament coreògrafs, directors artístics, arqueòlegs, musicòlegs, artistes i filòlegs al voltant de propostes escèniques amb un llenguatge comú.

Paraules clau

Arqueoescena, Set moviments- Egipte, Evocació. Ressons de l’Olimp.

Text complet:

PDF


Copyright (c) 2017 Toni Gómez Pérez

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons