2019

En curs

Aquesta secció recull aquells articles que ja han estat revisats i acceptats i estan a l'espera de la publicació en un número definitiu. L'objectiu és posar al més aviat possible a la disposició de la comunitat científica els resultats d'investigació. 

Taula de continguts

Articles

Guillem Aloy
Davide Carnevali

Documents

Guillem Aloy
Anna Hohler
Ivan Garcia Sala
PDF