Equip editorial

Direcció de l'Institut del Teatre

  1. Magda Puyo, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)

Direcció de la revista

  1. Carles Batlle Jordà, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)

Editor

  1. Lluís Hansen Fors, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)

Suport editorial

  1. Marta Borrás, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)

Suport tècnic

  1. Ferran Adelantado Gimeno, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)

Suport informàtic

  1. Rubén Campos Moral, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)