Editorial Team

Direcció de l'Institut del Teatre

Sílvia Ferrando Luquín, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Direcció de la revista

Davide Carnevali, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)

Editor

Lluís Hansen Fors, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Traduccions i correccions

Marta Borrás, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Suport de biblioteconomia i documentació

Neus Garriga López

Suport tècnic

info.estudisescenics info.estudisescenics, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Editorial Board

Carles Batlle Jordà, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Davide Carnevali, Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi (Milano, Italy)

Sharon Feldman, Richmond University (VA, USA)

Sílvia Ferrando Luquín, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Roberto Fratini, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Enric Gallén Gallén Miret, Pompeu Fabra University (Barcelona, Catalonia), Spain

Diana González Martín, Aarhus University (Aarhus, Denmark)

Lluís Hansen Fors, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Antoni Ramon, Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona, Catalonia)

Bàrbara Raubert, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Anna Solanilla Roselló, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Anna Valls, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Scientific Committee

Antònia Amo Sánchez, Université d'Avignon (France)

Denise Boyer, Universitat de Sorbonne - Paris IV (Paris, France), France

Àlex Broch, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Helena Buffery, University College Cork (Irlanda)

Joan Casas, Institut del Teatre (Barcelona, Catalonia)

Anna Corral, Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, Catalunya)

Joseph Danan, Sorbonne Nouvelle University - Paris III (Paris, France)

Mònica Güell, Sorbonne Université (París, França)

John London, Queen Mary University of London (London, UK)

Gino Luque Bedregal, Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Perú)l

Juan Mayorga, Carlos III University (Madrid, Spain)

Teresa Rosell Nicolás, Universitat de Barcelona (Barcelona, Catalunya)

Biel Sansano, University of Alicante (Alicante, Spain)

Victoria Szpunberg, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)