Equip editorial

Direcció de l'Institut del Teatre

  1. Sílvia Ferrando Luquín, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)

Direcció de la revista

  1. Carles Batlle Jordà, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)

Editor

  1. Lluís Hansen Fors, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)

Suport de biblioteconomia i documentació

  1. Neus Garriga López, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)

Suport tècnic

  1. Ferran Adelantado Gimeno, Institut del Teatre (Barcelona, Catalunya)