Teatralitats contemporànies entre l’espai privat i l’espai públic. L’experiència d’allò «unheimlich»

Davide Carnevali

Resum

La relació entre dimensió privada i dimensió pública és un dels pilars fonamentals del discurs sobre l’art teatral. L’espai arquitectònic del teatre dialoga amb l’espai urbà en què s’ubica i amb la comunitat a la qual es refereix; la conformació de l’espai escènic determina la relació entre un grup d’individus i un escenari concebut com el lloc en el qual la individualitat s’exterioritza; l’espai performatiu transcendeix els precedents, amb els quals coexisteix i es confronta, amb la qual cosa condiciona la percepció i converteix l’experiència privada de l’espectador/participant en un tema públic. A partir d’aquestes idees veurem com aquesta qüestió ha influït en el naixement de diferents propostes dramàtiques i espectaculars en els últims anys.

Paraules clau

teatre, arquitectura, públic, teatre participat

Text complet:

PDF PDF (ENG)


Copyright (c) 2019 Davide Carnevali

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons

e-ISSN: 2385-362X | ISSN: 0212-3819