Estudis Escènics. Quaderns de l'Institut del Teatre

Estudis Escènics és la revista acadèmica de l'Institut de Teatre de Barcelona; de les seves escoles superiors de teatre i dansa, dels seus programes de màster, postgrau o doctorat, i dels seus grups de recerca.

Creada el 1957, la revista acull treballs de recerca, reflexió i debat sobre les arts escèniques a Catalunya i el món. Com és lògic, l'evolució de la revista s'emmarca en l'evolució de la institució que la promou i de la pròpia societat, així com de les formes de producció editorial. D'ençà de la seva aparició, doncs, la revista ha passat per diverses etapes.

Actualment i des de 2018, la revista és una de les publicacions acadèmiques de més recorregut en la seva especialitat, tant a Catalunya com a Espanya. Compta amb un Comitè Científic i amb un Consell de Redacció integrats per destacats especialistes a nivell internacional. Els articles d'Estudis Escènics estan sotmesos a doble revisió cega; la revista s'edita en format digital, fa servir l’Open Journal Systems, com a sistema d'administració i publicació (el qual facilita la posada en marxa d’una estratègia col·laborativa de generació de coneixement, compromesa amb la qualitat i el rigor científic) i es publica en accés obert.

A fi d’incentivar el debat, la recerca i l'intercanvi de coneixement sobre les arts escèniques, la revista organitza periòdicament simposis i jornades. La temàtica de cada simposi i jornada és fixat amb antelació pel Comitè Científic i el Consell de Redacció de la revista i es publica en un blog monogràfic vinculat a la revista. Les conferències del simposi, així com les comunicacions que s'hi exposen (arran d’una convocatòria pública prèvia —call for papers—) donen lloc a diversos articles que, sotmesos a valoració i a revisió, acaben conformant els dossiers monogràfics dels diversos números de la revista. D'altra banda, també s'accepten articles independents d'aquests dossiers.

Avisos

 

Convocatòria de comunicacions del IV Simposi Internacional de la revista Estudis Escènics: «Interpretar el present, imaginar el futur. Literatura dramàtica catalana en temps de crisi. 2008-2021ۛ»

 

 

Simposi organitzat per la revista Estudis Escènics de l’Institut del Teatre (IT) amb la col·laboració de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), que tindrà lloc a l’IT els dies 13, 14 i 15 d’octubre de 2021 (dates provisionals).

 

CONVOCATÒRIA DE COMUNICACIONS

Les propostes de comunicació (d’uns 15-20’) poden versar sobre qualsevol dels quatre eixos de debat del Simposi i es poden presentar (en llengua catalana, espanyola o anglesa) fins al día 23 d’abril de 2021. Per fer-ho, caldrà utilitzar el següent formulari en línia: https://forms.gle/jiRxDaKoghGXvumw6

En el cas que siguin seleccionades, les comunicacions s’hauran de presentar públicament en qualsevol de les tres llengües esmentades.

Eixos de debat del Simposi i altres informacions: https://sites.google.com/institutdelteatre.cat/simposi2021

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

 
Publicat: 2021-03-01
 
Més avisos...

No 45 (2020): Dossier: «Sóc contemporani!» Revisant l’obra d’August Strindberg


Portada