Estudis Escènics

Estudis Escènics és la revista acadèmica de l'Institut del Teatre i de les seves escoles superiors de teatre i dansa. Fundada el 1957, la revista acull treballs de recerca, reflexió i debat sobre les arts escèniques a Catalunya i el món. Compta amb un Comitè Científic i amb un Consell de Redacció integrats per destacats especialistes a nivell internacional. Els articles d’Estudis escènics estan sotmesos a doble revisió; la revista s’edita en format digital i en accés obert

Avisos

 

Obrim la convocatòria per a la recepció d’articles per a les seccions “Dossiers” i “Miscel·lània” del núm. 43 de la revista Estudis escènics. Quaderns de l’Institut del Teatre.

 

Els investigadors que vulguin contribuir a qualsevol de les dues seccions poden fer-nos arribar els seus articles per a «Dossiers» fins al dia 4 de desembre de 2017 i per a «Miscel·lània» tot l’any.

Per fer-ho, s’han de registrar com a autors a l’apartat de Registre del nostre web: http://estudisescenics.institutdelteatre.cat. Un cop registrat, es pot enviar un article amb els seus annexos. Els dos passos (registre i tramesa) es poden fer en dos moments diferents. També podran trobar-hi les normes de presentació d’originals, dins les directrius per a l’autor/a.

 
Publicat: 2017-05-05 Més...
 
Més avisos...