La visió teatral implícita en l’obra escrita d’Eugenio Barba

Lluís Masgrau

Resum

El punt de partida de l’article és una recerca realitzada des del 1992 fins a l’actualitat en el context de l’Odin Teatret Archives per crear i anar actualitzant una bibliografia crítica de l’obra escrita d’Eugenio Barba. El resultat és un document de més de cent cinquanta pàgines que conté tots els textos publicats de l’autor llistats per ordre de redacció. La bibliografia proporciona en cada cas detalls sobre la redacció del text, els materials previs que refon o inclou i les diverses transformacions que Barba fa sovint en els textos en cada nova publicació. Una de les característiques més evidents de la seva obra escrita és una dimensió polièdrica que es concreta en una gran varietat de formats textuals, temes i traduccions. Es tracta d’un gran conglomerat en què barreja i analitza les seves influències teatrals, les vicissituds de la seva llarga carrera, les seves eleccions professionals i les experiències que l’han marcat. La intenció de l’article és mostrar com l’obra escrita de Barba ha evolucionat gradualment cap a una destil·lació d’una estructura profunda, implícita. Aquesta estructura sorgeix de l’encreuament de dos eixos: els diversos nivells d’organització que l’autor distingeix en la pràctica de l’ofici i el diàleg amb tres grans cultures teatrals. L’objectiu és demostrar com rere una aparença heterogènia, dispersa i polièdrica, el corpus escrit de Barba organitza aquesta multiplicitat en una visió teatral coherent i profundament estructurada.

Paraules clau

poètica teatral, aprenentatge, sentit personal de l’ofici, tècnica, valor del teatre

Text complet:

PDF


Copyright (c) 2017 Lluís Masgrau

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons

e-ISSN: 2385-362X | ISSN: 0212-3819