No 41-42 (2015)

El Congrés de la IFTR/FIRT a Barcelona: la contribució de l’Institut del Teatre


Portada