No. 41-42 (2015): El Congrés de la IFTR/FIRT a Barcelona: la contribució de l’Institut del Teatre

					View No. 41-42 (2015): El Congrés de la IFTR/FIRT a Barcelona: la contribució de l’Institut del Teatre
Published: 01-06-2018

Full Issue

Articles