La memòria de les arts escèniques catalanes i les TIC. L’experiència del Museu de les Arts Escèniques

Anna Valls Pasola

Resum

El Museu de les Arts Escèniques (MAE) de l’Institut del Teatre de Barcelona engloba un museu, una biblioteca i un arxiu. L’Institut és el centre més important de formació, investigació i difusió de les arts escèniques de Catalunya i el MAE ha actuat des dels seus inicis en clau nacional recopilant documentació i objectes associats a les arts escèniques catalanes des de fa cent anys.

Durant molts anys, va ser un centre focalitzat en la catalogació i la preservació de les seves col· leccions, però darrerament s’ha transformat en un centre modern que vol excel·lir en la cultura de la difusió del patrimoni i dels serveis de suport a la docència i la recerca. En aquest procés de transformació, dut a terme en sis anys, les noves tecnologies hi han tingut un paper clau. L’article presenta el MAE i entra, tot seguit, en el procés de canvi a través de les tecnologies de la informació que es va portar a terme en tres fases. La primera etapa (2008-2009), «Reacció», reflecteix el pas de treballar segons la demanda de les urgències a iniciar una planificació d’acord amb uns objectius. En la segona etapa (2010-2011), «Proacció», ja no solament es feia el que es demanava, sinó que es proposaven projectes. En el cas del MAE, es va desenvolupar la intranet corporativa i el sistema d’informació sobre espectacles. La tercera etapa (2012-2013), «Innovació», es caracteritza pel desenvolupament de projectes que són a l’avantguarda, com la creació d’un nou dipòsit digital basat en l’innovador framework Hydra. Finalment, es presenta una valoració del projecte de canvi.

Paraules clau

TIC, difusió del patrimoni, Museu de les Arts Escèniques (MAE)

Text complet:

PDF


Copyright (c) 2017 Anna Valls Pasola

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons

e-ISSN: 2385-362X | ISSN: 0212-3819