No. 25 (1984)

					View No. 25 (1984)

El present número s'inicia amb una entrevista que Francesc Cerezo, estudiós de les formes teatrals contemporànies, realitza a Cesc Gelabert; es tracta del primer treball llarg dedicat a l'obra del ballarí i coreògraf, amb la qual cosa Estudis Escènics es proposa de prestar atenció a les personalitats que han fet una aportació substancial al món de l'espectacle; recordem que en un número anterior dedicàvem un article a Pina Baus, i publicarem una completa entrevista amb Peter Stein en un proper número. La recerca semiològica queda reflectida al treball de Francesc Burguet i Ardiaca, «Qüestions preliminars de la semiòtica teatral»; la novetat d'aquesta disciplina fa oportuna la informació de Francesc Burguet, crític teatral, el qual resumeix i clarifica les aportacions que hi han fet els investigadors més destacats. Estudis Escènics aplega també diversos treballs d’història del teatre: «Una lloa profana, en catala, del segle XVII», de Pep Vila, que s'ha especialitzat en la recerca i estudi de manuscrits dels períodes barroc i neoclàssic, sobretot a les terres nord-catalanes. Albina Fransitorra publica «El teatre de Carme Montoriol i Puig», aproximació a l'obra d'una escriptora que cada vegada apareix com una de les més representatives del teatre català dels anys 1930. Mariantonia Aloguín Pallach, professora de l'Institut del Teatre, considera el fet cinematogràfic a «Dues visions del fet cinematogràfic: Juan Gil-Albert i Francisco Ayala». Finalment, a l'apartat de documents recollim l'escrit que féu públic el Col·lectiu de Directors, en el qual els signants prenen posició davant els actuals problemes del teatre català i apunten solucions possibles.

Published: 24-04-2020

Full Issue